Home > Facebook > Đăng nhập facebook chat viết status làm công việc khác điều bình thường nhưng…

Đăng nhập facebook chat viết status làm công việc khác điều bình thường nhưng…

Đăng nhập facebook chat viết status hay làm tất cả các việc khác cũng giống như hằng ngày.

Nhưng có  một điều lạ ở đây là: giống như ai đăng nhập vào facebook mình hay sao ấy? Mà nó tự động đăng nhập facebook chat gửi tin nhắn đến bạn bè của mình.

Tài khoản facebook tự động đăng nhập facebook chat

Chẳng hạn sau tài khoản facebook tự động đăng nhập facebook chat. Tự gửi tin nhắn giống như chat đến bạn này và nhiều một số bạn khác nữa.

Mình hoàn toàn không gửi tin nhắn chat như vậy! huhuhu

Không những vậy mình cũng nhận được tin nhắn chat từ bạn khác.

thêm một vài bạn nữa đã gửi cho mình

Trong khi đó tài khoản facebook của mình đã sử dụng password mạnh như sau:

Đặt password mạnh

Trước đó tài khoản facebook của mình sử dụng password mạnh bao gồm:

– Từ 8 ký tự trở lên

– Có ký tự viết hoa

– Ký tự viết thường

– Có ký tự số: 0->9

– Có ký tự đặt biệt:  #,$,^,~…

Không thể tự động đăng nhập facebook chat để gửi tin nhắn

Với password mạnh như trên thì khó có thể mà đăng nhập vào để gửi tin nhắn chat đến bạn bè. Mà bọn hacker dùng phương thức khác để gửi tin nhắn chat.

Ngăn chặn không cho gửi tin nhắn chat tự động nữa

Nếu bạn nào bị như mình thì hãy làm như sau là sẻ ok!

B1: Đăng xuất tài khoản facebook của bạn trên toàn bộ thiết bị

B2: Đổi mật khẩu(passwork) mạnh

B3: Đăng nhập lại và sài facebook bình thường