Home > PHP > Download NetBeans viết code PHP

Download NetBeans viết code PHP

Download NetBeans viết code PHP.

NetBeans là phần mềm để viết code (dev). Trong bài viết này hocdelam.info hướng dẫn bạn  download NetBeans viết code PHP. Tức là những dòng lệnh bạn viết tập hợp lại nó sẽ thành mã nguồn (source code) của bạn.

 

Hổ trợ quản lý mã nguồn của NetBeans

NetBeans có nhiều cái hay khác nhau.

– Cái thường hay sử dụng là bấm vào phím Ctrl + Click. Nghĩa là bấm phím Ctrl đưa chuột vào hàm bạn muốn xem và click vào hàm đó để xem nội dung của hàm đó để làm gì.

– Tìm tên  hàm  hoặc một ký tự nào đó, câu văn bản nào đó trong  mã  nguồn  của  bạn

– Cấu  hình kết  nối trực tiếp lên mã  nguồn mà bạn online thay cho  FileZila

Đường dẫn download NetBeans viết  code  php TẠI ĐÂY

Sau khi Download NetBeans viết code PHP về xong các bạn click vào biểu tượng của NetBeans, sau đó click vào Next, next…

Sau khi cài đặt hoàn thành, máy tính của bạn sẽ có phần mềm như sau.

 

Và sau khi  chạy được như hình trên là bạn đã  cài đặt NetBeans thành công rồi. Tiếp theo là  bạn tạo dự  án  và  trỏ thư mục về  thư mục dự án website lưu  trữ  trên máy của bạn.

 

 

Chúc bạn thành công với Download NetBeans viết code PHP