Home > Khóa học lập trình web > Hướng dẫn lập trình web với wordpress

Hướng dẫn lập trình web với wordpress

WordPress là một CMS nhỏ nhưng được rất nhiều trang web hiện tại đang sử dụng, nói rõ hơn là đang rất phổ biến. Bài viết này với mục đích là là hướng dẫn lập trình web với wordpress miễn phí.

Cài đạt wordpress

 

Hướng dẫn cài đặt plugin woocommercecủa wordpress để làm shop online

Plugin woocommerce là một trong những plugin phổ biết của WordPress sau đây là video hướng dẫn cài đặt plugin này

 

Hướng dẫn cài đặt plugin contact from7 của wordpress

Plugin contact from7 là một trong những plugin phổ biến của wordpress. Sau đây là video hướng dẫn cài đặt

 

Quản lý menu trong quản trị wordpress

Trang web menu là phần không thể thiếu. Video sau chỉ chi tiết bạn tạo menu và quản lý trong wordpress

 

Chỉnh sửa giao diện với wordpress

Khi download template về không đẹp như ý mình muốn điều đó hầu hết mọi người điều gặp phải như vậy. Video sau sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề này. Điều kiện bạn cần phải biết cơ bản để chỉnh sửa là: HTML, PHP và Mysql

 

 

Hướng dẫn sử dụng shortcode wordpress

Shortcode khái niệm chỉ có trong wordpress. Giống như gọi hàm khi lập trình, ở đây chúng ta dùng shortcode để gọi chức năng của plugin wordpress