Home > Lập trình web > Kiểu dữ liệu mảng trong PHP

Kiểu dữ liệu mảng trong PHP

Mảng bao gồm keyvalue. Kiểu dữ liệu mảng trong PHP (array) đây là kiểu dữ liệu rất hay sử dụng khi bạn viết mã nguồn cho website của mình.

Mảng một chiều, mảng đa chiều: là mảng chứa một hoặc nhiều giá trị

Mảng liên hợp: mảng này lưu trữ các giá trị phần tử bằng sự kết hợp với các giá trị key với nhau.

Mảng một chiều, mảng đa chiều trong php

Khi nhắc đến mảng, thì bạn nhớ ngay đến key và value thông qua key để hiển thị value

Ví dụ quan chúng ta tạo một mảng hai chiều để lưu giữ điểm 3 môn học của 3 sinh viên như sau.

 

Mảng liên hợp trong PHP

Các mảng liên hợp là khá giống với các mảng một chiều, đa chiều về tính năng, nhưng chúng khác nhau về key

 

Chúc bạn thành công sử dụng mảng trong PHP lập trình viên rất hay sử dụng