Home > Javascript > NodeJS là gì mà ngày càng mạnh?

NodeJS là gì mà ngày càng mạnh?

NodeJS là gì?

NodeJS ngày càng tỏ ra quan trọng trong các dự án và cộng đồng sử dụng ngày càng nhiều.

Được biết, là mã nguồn được xây dựng trên nền tảng Javascript V8 Engine. NodeJS có thể chạy trên nhiều nền tảng và hệ điều hành khác từ WIndow cho tới Linux, Mobile đó cũng là một lợi thế.

NodeJS cung cấp các thư viện phong phú. Và đơn giản hóa việc lập trình và giảm thời gian ở mức thấp nhất.

 

Điểm mạnh của Nodejs là xử lý Realtime, kết nối với cơ sở dữ liệu…

Thuộc tính của Nodejs

  • Không đồng bộ: Tất cả các API của NodeJS đều không đồng bộ (none-blocking), API này chủ yếu dựa trên nền của NodeJS Server và chờ đợi Server trả về dữ liệu. Việc di chuyển máy chủ đến các API tiếp theo sau khi gọi và cơ chế thông báo các sự kiện của Node.js giúp máy chủ để có được một phản ứng từ các cuộc gọi API trước (Realtime).
  • Chạy rất nhanh: NodeJ được xây dựng dựa vào nền tảng V8 Javascript Engine vì vậy việc thực thi chương trình rất nhanh.
  • Đơn luồng nhưng khả năng mở rộng cao: Node.js sử dụng một mô hình luồng duy nhất với sự kiện lặp. cơ chế tổ chức sự kiện giúp các máy chủ để đáp ứng một cách không ngăn chặn và làm cho máy chủ cao khả năng mở rộng như trái ngược với các máy chủ truyền thống mà tạo đề hạn chế để xử lý yêu cầu. Node.js sử dụng một chương trình đơn luồng và các chương trình tương tự có thể cung cấp dịch vụ cho một số lượng lớn hơn nhiều so với yêu cầu máy chủ truyền thống như Apache HTTP Server.
  • Không đệm: NodeJS không đệm bất kì một dữ liệu nào và các ứng dụng này chủ yếu là đầu ra của dữ liệu.
  • Có giấy phép: NodeJS đã được cấp giấy phép bởi tại đây MIT License.

Sau khi tìm hiểu xong Nodejs là gì, chúc bạn thành công với Nodejs