Home > PHP > PHP liên quan đến files, tập tin

PHP liên quan đến files, tập tin

Việc đọc, ghi file như .txt… là việc thường xuyên phải làm của người phát triển web. Đây là bài viết giới thiệu về việc PHP liên quan đến files, tập tin và xử lý files.

PHP Thao tác trên files

PHP có một số chức năng để tạo, đọc, tải lên và chỉnh sửa các files.

Hãy cẩn thận khi thao tác với các tập tin!
Khi bạn đang thao tác với các tập tin, bạn phải rất cẩn thận.

Bạn có thể gây ra nhiều thiệt hại nếu bạn làm sai điều gì đó. Các lỗi thường gặp là: chỉnh sửa files sai, lấp đầy ổ cứng với dữ liệu rác và xóa nội dung của files một cách không như mong muốn.

Hàm readfile () của PHP

Hàm readfile () đọc một files và ghi nó vào bộ đệm đầu ra.

Giả sử chúng ta có một files văn bản có tên là “hocdelam.txt”, được lưu trữ trên máy chủ, trông giống như thế này:

Mã PHP để đọc files và ghi nó vào bộ đệm đầu ra như sau (hàm readfile () trả về số byte được đọc khi thành công):

Ví dụ

 

Hàm readfile () rất hữu ích nếu bạn muốn mở files và đọc nội dung của nó.

Chúc bạn thành công thao tác với PHP liên quan đến files, tập tin