Home > Wordpress > Quản lý thêm xóa sửa bài viết trong wordpress

Quản lý thêm xóa sửa bài viết trong wordpress

Thêm xóa sửa bài viết trong wordpress. Khi đăng nhập vào click vào Bài viết là trang quản lý liệt kê ra tất cả bài viết. Từng bài viết chúng ta có thể thêm bài viết, xóa bài viết, sửa sửa bài viết

Thêm

Thêm bài mới như tiêu đề, nội dung, danh mục, ảnh đại diện

Sửa

Ta có thể cập nhật tiêu đề, nội dung, danh mục, ảnh đại diện

Sau khi nhập tiêu đề và nội dung, bạn chọn danh mục và ảnh đại diện

Chọn thể loại (danh mục)

them xoa sua bai viet trong wordpress 1

 

Chọn ảnh đại diện cho bài viết

them xoa sua bai viet trong wordpress 2