Home > Học lập trình web > Soạn thảo cho web hướng dẫn sử dụng ckeditor

Soạn thảo cho web hướng dẫn sử dụng ckeditor

Tạo cho biên tập viên một soạn thảo như in đậm, in nghiên, màu sắc, chèn đường dẫn… Hướng dẫn sử dụng ckeditor sẽ giải quyết điều này cho bạn. Và hầu như tất cả các trang quảng trị mà chúng ta tạo ra điều sử dụng một trong các chương trình soạn thảo để cho biên tập viên thuận tiện hơn trong việc trình bày nội dung của mình.

Trước tiên bạn download thư viện Javascript ckeditor về tại đây

Chèn mã nguồn Ckeditor vào trang web

Sau khi download Ckeditor về tiếp theo bạn đưa thư viện này vào trang web mà bạn muốn sử dụng. Thường là trang quản trị phần chi tiết của bài viết

Đoạn mã đưa vào như sau:

Lưu ý: nhớ đưa vào đúng đường dẫn để thư viện ckeditor có thể thực thi được.

Ckeditor sử dụng với thẻ html <textarea>

Mã nguồn ví dụ demo hoàn thành cho ckeditor

Chúc bạn thành công với hướng dẫn sử dụng ckeditor !